De GASP ass eng asbl dei esou laang besteet wei d’Naturschoul also zanter 1988.

D’asbl vum GASP verwalt Geldkonten vun deene verschiddene Akteuren dei hei Member sinn.

Eemol am Joer ass eng offiziell Generalversammlung wou d’Konten alleguerte kontrolléiert ginn.

De verschidde Membere vum GASP sinn:

  • d’Naturschoul Lasauvage
  • d’Technikschoul Déifferdeng
  • de Club Européen
  • de Grupp Sports
  • de Grupp Ecologique
  • d’Maisons Relais vun Déifferdeng

 

Président: Johnsdorf Roby (Naturschoul)
Sekretär: Theis Georges (Naturschoul)

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Development
Xdebug
Accept
Decline
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Joomla!
Accept