Am Goart: Muerten, Poretten a co…

September 16, 2014 Naturschoul Aktivitéiten

Wat muss alles am Gaart geschafft ginn? Wat heescht repikéieren, séinen, kappen, reechen, asw. – a wéi mécht een dat?Dat alles léiere mer an eisem Schoulgoart dem “Paradäis”

c1c2c3c4hierschtfreijorsummer

 

 

goart 1

 

 

Cycle 1Cycle 2Cycle 3Cycle 4FréijoerHierschtSummer

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/