GASP asbl

September 17, 2014 Naturschoul GASP

De GASP ass eng asbl dei esou laang besteet wei d’Naturschoul also zanter 1988.

D’asbl vum GASP verwalt Geldkonten vun deene verschiddene Akteuren dei hei Member sinn.

Eemol am Joer ass eng offiziell Generalversammlung wou d’Konten alleguerte kontrolléiert ginn.

De verschidde Membere vum GASP sinn:

D’Naturschoul Lasauvage

D’Technikschoul Déifferdeng

De Club Européen

De Grupp Sports

De Grupp Ecologique

D’Maisons Relais vun Déifferdeng

 

Président ass den: Johnsdorf Roby (Naturschoul)

 

Sekretär ass den: Theis Georges (Naturschoul)

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/