E Besuch um Bauerenhaff

September 16, 2014 Naturschoul Aktivitéiten

(Nëmme fir Klassen aus der Gemeng Déifferdeng)

Mär ginn op den Tempelshaff op Uewerkuer. Do gesi mer di déck Maschinnen a klammen op en Trakter. Da soe mer dem Véi moien a léieren, wat ee Stéier ass, wat eng Kou a wat ee Kallef. Vläit fiddere mer och d’Hinger. An ee Mëschtkoup däerf och net feelen!

c2c1

Cycle 1Cycle 2Wanter

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/